Adequaat rentmeesterschap  

Onze doelen

Onze doelen voor 2017

We zijn ‘in control’. Dit bereiken op de volgende manier:

  • Management Control Framework (MCF) geeft inzicht in de set van samenhangende maatregelen ter beheersing van risico’s.

  • We hebben de basis en processen op orde.

  • Er is een duidelijk verband tussen strategische doelstellingen, tactische doelstellingen en operationele doelstellingen. Inclusief de vertaling naar SMART KPI’s en de inbedding van de PDCA-cyclus. We passen door alle lagen van de organisatie risicomanagement toe en koppelen dit aan doelstellingen, beheersmaatregelen en KPI’s.

  • Een auditplan toetst jaarlijks de werking van het MCF.

  • We onderzoeken of onze I&A huishouding aansluit bij onze strategische ambities en of onze informatiebeveiliging op orde is.

Risicomanagement is cruciaal om relevant te blijven voor de sociale huisvesting in ons werkgebied. We managen risico’s en onverwachte omstandigheden om onze doelstellingen te behalen. Maar ook om te voldoen aan onze interne kaders en externe wet- en regelgeving. We krijgen met steeds meer wet- en regelgeving te maken. Denk aan de Woningwet, de veranderingen in de zorg, passend toewijzen, etc. De naleving hiervan vraagt om extra inzet en alertheid.

Ga terug

Gerelateerd

Ons complete
jaarverslag lezen?
Downloaden
Geen tijd? bekijk het
jaarverslag in beeld.
bekijk infographic