Voorwoord

Als bestuur kijken we terug op een enerverend 2016. Enerzijds tevreden, omdat we met Woonkracht10, na een forse reorganisatie in voorgaande jaren, met elkaar de weg omhoog hebben gevonden, maar anderzijds is er nog veel[…]

De klant centraal

Een van de belangrijkste thema’s in 2016 was meer oog voor onze klanten. Hun behoeften zijn de drijfveer voor ons handelen. We ontwikkelden een klantvisie, waarbij we ons lieten inspireren door persoonlijke ervaringen en tips[…]

Duidelijke keuzes

Passend toewijzen De invoering van de nieuwe Woningwet zorgt er mede voor dat we duidelijkere keuzes maken. Sinds 1 januari 2016 gelden er strengere regels voor het passend toewijzen van woonruimte, een verdere verscherping van[…]

Vastgoedsturing

Woonkracht10 wil financieel en maatschappelijk beter gaan presteren. Assetmanagement – vastgoedsturing op complexniveau – is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Want ook in de toekomst willen we woningen aanbieden waar dan behoefte aan is. Het gaat[…]

Samenwerking

Na een forse reorganisatie in voorgaande jaren, zijn we in 2016 op de goede weg. Toch is er nog veel werk te doen. We zochten vanaf het begin de samenwerking met gemeenten, CombiRaad en overige[…]

Vooruitblik naar 2017

Ondanks alle goede inspanningen in het afgelopen jaar zijn er nog voldoende aandachtsgebieden. Doordat 2016 een jaar van bezinning en herijking was, realiseerden we op woningverbetering en vernieuwing veel minder dan we hadden gewild. Dat[…]