Jaarverslag 2017  

Solide vastgoed-strategie

DDe laatste pijler is ‘solide vastgoedstrategie’. Die komt tot uiting in ruim € 40 miljoen aan investeringsbesluiten die we in 2017 hebben genomen. Hiermee wordt de vastgoedproductie voor de komende jaren gevoed.

Wij zijn er trots op dat in ieder voorstel het DrieKamerModel is gehanteerd om de financiële, maatschappelijke en vastgoed technische resultaten in samenhang tot elkaar te wegen. Dit bracht veel scherpte in de besluitvorming. Dezelfde scherpte ontstond in de wijze waarop de organisatie rekening hield met de strategische kaders van de in 2016 opgeleverde portefeuillestrategie. We benutten deze inspiratiebron om in 2018 verder invulling te geven aan ons beleid, waarin we de portefeuillestrategie, gebiedsvisies en complexbeheerplannen met elkaar verbinden.

We voorzien de komende jaren grote investeringen in onze woningen, ook in het licht van onze duurzaamheidsambitie. De huidige financiële positie van Woonkracht10 met ook dit jaar weer een positief jaarresultaat, biedt de mogelijkheid om ons daarop te manifesteren. Belangrijk is, zeker op het gebied van duurzaamheid, dat we daarin nauw samenwerken met onze regionale partners.


We voorzien de komende jaren grote investeringen in onze woningen, ook in het licht van onze duurzaamheids-ambitie.

Lees verder

Ons complete
jaarverslag lezen?
Downloaden
Geen tijd? bekijk het
jaarverslag in beeld.
bekijk infographic