Jaarverslag 2017  

Inleiding

We startten het jaar 2017 met als centrale thema ‘waarmaken’. Daarmee wilden we als bestuur het belang van zichtbaarheid op onze externe prestaties onderstrepen.

Een logische volgende stap na een jaar waarin we vooral intern aandacht hebben besteed aan het herinrichten van de organisatie. Met als belangrijkste uitkomsten de herijking van Thuis Geven, de bedrijfspositionering, de klantvisie en de portefeuillestrategie. Hierdoor werd duidelijk wat voor woningcorporatie we in de kern willen zijn en welke richting we op gaan. De duidelijkheid op de strategie bracht hernieuwd vertrouwen bij onze klanten en stakeholders. Dit bleek uit het legitimatieonderzoek dat in 2017 onder hen werd gehouden. Er is volop waardering voor onze volkshuisvestelijke koers. Hierbij werd wel de wens geuit om meer zichtbaar te zijn op resultaten in buurten en projecten.


Er is volop waardering voor onze volkshuis-vestelijke koers.

Het herstelde vertrouwen is van groot belang in de samenwerking met onze partners. Bijvoorbeeld bij het maken van de jaarlijkse lokale prestatieafspraken met de gemeenten waar wij actief zijn en de CombiRaad. In 2017 verdiepten we de samenwerkingsrelaties met onze stakeholders. Hierdoor creëerden we een stevige basis voor de concretisering van de eind december door de Drechtraad vastgestelde regionale Woonvisie naar regionale en lokale afspraken. Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn we als bestuur tevreden over de verbeterde prestaties en de vorderingen van onze organisatie. Het was een jaar waarin we op onderdelen sterk verbeterde bedrijfsresultaten lieten zien, zoals op de dienstverlening. Tegelijkertijd ging het op andere resultaatgebieden minder, zoals het tempo van de woningverbetering en duurzaamheid. Met onze bedrijfspositionering als kapstok boekten we vooruitgang op alle pijlers: ‘oog voor de klant’, ‘goede beheerkracht’, ‘adequaat rentmeesterschap’ en ‘solide vastgoedstrategie’.

Woonkracht10 wil zich kunnen meten aan de betere corporaties. We zijn volop in ontwikkeling maar doen dit wel met de juiste zorgvuldigheid voor de organisatie. We komen van ver na de reorganisatie in 2015. De organisatie had gedurende 2017 behoefte aan prioritering en temporisering. Daar is naar geluisterd. In de uitwerking zijn alle teams nauw betrokken en raakten van daaruit meer verbonden op de herijkte prioritering. We zagen hierdoor hernieuwd eigenaarschap ontstaan. De bijgestelde prioriteiten zorgden voor rust en overzicht in de organisatie en boden de teams de ruimte om samen te werken aan de belangrijkste ambities voor 2017.

We kijken samen terug op een goed tweede ontwikkeljaar. In prestaties, werkcultuur en in de organisatie van het werk, hebben we de in 2016 ingezette positieve lijn voortgezet. We zijn trots op een aantal mooie resultaten en hebben bijzondere aandacht voor resultaten die echt beter moeten. We kijken met vertrouwen naar 2018. We laten graag zien op welke wijze we van betekenis kunnen zijn voor onze klanten en stakeholders.

Onze thema's

Ons complete
jaarverslag lezen?
Downloaden
Geen tijd? bekijk het
jaarverslag in beeld.
bekijk infographic